Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna och Budgivaren erbjuder 30,00 kronor kontant för varje stamaktie av serie A och serie B i A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) (”Agora”) och 275,00 kronor kontant för varje preferensaktie i Agora som inte redan ägs av Budgivaren. Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 12 oktober 2018 till och med den 9 november 2018.

Beräknad utbetalning av vederlag: Omkring den 16 november 2018.