Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde.
Vad är en aktie?

Vad är skillnaden mellan A- och B-aktier?

Många bolag har flera aktieslag: stamaktier (A- och B-aktier), preferensaktier och indexaktier. Preferensaktien ger förtur till utdelning i bolaget, medan indexaktiens utdelning följer konsumentprisindex. Alla aktier i ett aktiebolag har samma nominella värde. Utdelningen i A- respektive B-aktier är lika stor. Skillnaden mellan A- och B-aktier är antalet röster vid bolagsstämman. A-aktien har högre röstvärde än B-aktien. Aktieägarna tillsätter bolagets styrelse genom att rösta på bolagsstämman.

Hur många aktiebolag kan jag köpa aktier i?

Av Sveriges 300 000 aktiebolag är bara drygt 250 noterade på Stockholms Fondbörs, där handeln i aktier sker. Priset på aktierna bestäms sekund för sekund. På börsen finns två listor: A-, och O-listan. Det är främst bolagets storlek och aktiens spridning som avgör vilken lista det placeras på.

Hur får jag information om aktiebolagen?

Vi gör regelbundet ekonomiska analyser. Våra analytiker bevakar ett hundratal svenska bolag, motsvarande 95 procent av börsvärdet på Stockholms Fondbörs samt av nordiska bolag i begränsad omfattning. Denna information får du ta del av om du handlar aktier via Swedbank. Mer om detta kan du läsa om på vår nättidning Aktiellt. Information om aktiebolagen.

Vilken funktion har aktiemarknaden?

Aktiemarknaden förser företagen med riskkapital för investeringar och utveckling. Genom aktiemarknaden kan den som satsat pengar på börsnoterade aktier eller andra värdepapper när som helst omvandla dessa till kontanter.

Vad påverkar en akties värde/aktiekurs?

Aktiers värde påverkas av en rad faktorer:

  • Företagets förväntade och faktiska vinstutveckling,samt förmåga att lämna utdelning. Aktie med bra utdelning ökar vanligtvis aktiens värde. Få tips om bra utdelningsaktier: Svenska bolag med förväntad hög direktavkastning
  • Avkastning för aktier - investerarnas avkastningskrav. Är räntan hög väljer många att placera i obligationer om inte aktier ger högre avkastning. Går efterfrågan på aktier ner, sjunker kurserna.
  • Politik. En instabil regeringssituation eller politiska beslut som påverkar företagen inverkar på kurserna. Lägre beskattning av utdelning och reavinst påverkar aktiekurserna positivt och vice versa.
  • Den internationella marknaden. Utländska investerare flyttar snabbt över sitt kapital till andra börser om aktierna där är mer köpvärda.

Dessutom påverkas kurserna av sådant som uppköpsrykten, handelshinder, miljöhänsyn och moraliska aspekter.

Vad är onoterade aktier?

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en börs. De finns alltså inte med på någon av de stora handelsplatserna, till exempel OMX eller Dow Jones. Vi erbjuder inte handel i onoterade aktier online. Om du är intresserad av att börja handla med onoterade aktier är du välkommen att kontakta en rådgivare på något av våra kontor eller Kundcenter. Läs mer om vad som gäller för onoterade aktier och hur de skiljer sig från noterade aktier!
Onoterade aktier
Varför investera i onoterade bolag? (swedbank-aktiellt.se)

Hur beskattas aktier?

Utdelning på aktier beskattas med 30 procent och dras automatiskt. Vid försäljning av aktier med vinst beskattas denna i inkomstslaget kapital, det vill säga med 30 procent skatt.Vid förluster får kunden i vissa fall kvitta dem mot aktievinster. Finns inget att kvitta mot är förluster avdragsgilla till 70 procent mot inkomst av tjänst. Skattereduktionen blir då 21 procent.

Dags att deklarera aktier - hur gör du?

Skatteverket får kontrolluppgifter på dina affärer, men de ska ändå deklareras på en K4-blankett som normalt kommer med deklarationen. Det underlättar för dig att löpande fylla i köp och försäljning i blankett K4.

Var hittar jag anskaffningsvärdet?

När du säljer en aktie så har Skatteverket ditt försäljningspris och detta är oftast förtryckt i deklarationen. Men du behöver själv fylla i inköpspriset, det vill säga anskaffningsvärdet för dina aktier. Detta hittar du vanligtvis på avräkningsnotorna i Värdepapperstjänsten i den tidigare versionen av internetbanken. 

Vad är schablonmetoden?

När du inte vet vad du betalade för de aktier som du sålt under föregående år och ska deklarera resultatet kan du normalt hitta inköpsvärden från 2004 och framåt i den tidigare versionen av Internetbanken. Har du däremot överfört aktierna från annan bank eller fått dem i arv kanske det är svårare att hitta anskaffningsvärdet. Du kan då välja att utnyttja något som kallas schablonmetoden vid din deklaration. Schablonmetoden är också ett gynnsamt alternativ om reavinsten uppgår till mer än 400 procent av inköpsvärdet.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften anges till 20 procent av försäljningskostnaden. 80 procent av försäljningsintäkten belastas därmed med 30 procent skatt. För det fall du sålt aktier för en större summa kan det alltså vara värt att eftersöka gamla avräkningsnotor hos både oss och andra aktörer. Ofta är det möjligt att hitta äldre notor, men arbetet medför kostnader för dig som kund.
Schablonmetoden (skatteverket.se)

Kan jag låta banken sköta mina placeringar?

Om du inte själv vill eller kan aktivt sköta dina aktier, kan Swedbank hjälpa till med kapitalförvaltning. Då sköter banken hela eller delar av arbetet med aktierna. Banken tar betalt för denna tjänst och det kräver en viss storlek på aktieportföljen.

Vad är tvångsinlösen av aktier?

Tvångsinlösen av aktier innebär att majoritetsaktieägare - med ett innehav på 90 procent av aktierna i ett bolag - har rätt att lösa in minoritetens aktier, enligt Aktiebolagslagen, samtidigt som minoriteten ges rätt att lösa in sina aktier. Läs mer om tvångsinlösen av aktier (aktiespararna.se/tvangsinlosen) 

Var lär jag mig mer om aktier och aktiemarknaden?

Det gör du bland annat i vår Aktieskola där du finner mer vanliga frågor och svar, information, quiz om aktier med mera.  Besök Aktieskolan!

Vad behöver jag för att börja handla med aktier

För att börja handla med aktier behöver du ha en depå i banken, en så kallad värdepapperstjänst.
Öppna depå (internetbanken)

Hur flyttar jag mina aktier till er?

Det gör du genom att besöka ett kontor, ringa 0502-185 00 eller i internetbanken.
Flytta dina aktier till oss (internetbanken).